- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ویدیو/ زنان داعش در افغانستان

در این ویدیو تعدادی از زنان داعشی در افغانستان درمورد خود و اهداف خود سخن می گویند.