- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ویدیو/ آتش زدن بیرق امریکا و اسراییل در کندز

مردم افغانستان در حمایت از قدس بدون هیچ گونه هراسی به کار خود ادامه دادند.

گرد همایی بزرگ مردمی در حمایت از بیت المقدس در کندز شکل گرفت.

با شعار های مرگ به امریکا و اسراییل و به آتش کشیدن بیرق این دو کشور خاتمه یافت.