- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مصاحبه با شاهدان عینی حادثه انفجار در مراسم شهید مزاری + فلم

در این حادثه دلخراش متاسفانه 9 تن به شهادت رسیدند.