- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

محکمه صحرایی یک جوان در فاریاب! +فلم

پس از لت و کوب یک بانو در تخار توسط شماری از جاهل ترین انسان‌ها، پسر جوانی را در فاریاب در معرض تماشای مردم چنین بی‌رحمانه لت و کوب می‌کنند.
چند روز قبل يك خانم محكمه صحرايي شده بود اين بار يك مرد در ولايت فارياب محكه صحرايي شد!