- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

خواب عجیب نماینده پارلمان انگلیس در یک جلسه مهم +فلم

خواب عجیب «دسموند سوین» نماینده پارلمان انگلیس در جریان جلسه مجلس عوام