- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکمتیار: جنرال دوستم یک ملیشه کمونیست است! +فلم

گلبدین حکمتیار در پی یک مصاحبه با شبکه طلوع جنرال دوستم را یک ملیشه کمونیست خوانده و دلیل خود را نیز از این اظهار نظر بیان می کند!

مجری تلویزیون سوال هایی از حکمتیار کرد که گلبدین بسیاری از سوال ها را یا بی جواب گذاشته و یا طفره می رفت.

در یکی از سوال ها از حکمتیار پرسیده شد که آیا او جنرال دوستم را ملیشه کمونیست می خواند که وی اینبار کاملاً این جمله را تایید کرده و دلیل خود را نیز توضیح داد!