- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تظاهرات مردم بامیان در پیوند به حذف از پروژه های ملی +فلم

به گزارش افغان تلکس به نقل از آوا، تظاهرات امروز مردم بامیان در اعتراض به حذف این ولایت از لیست پروژه های ملی و بند آب‌گردانهای کشور

هزاران تن از باشنده گان ولایت بامیان صبح امروز در اعتراض به حذف بامیان از لیست پروژه های ملی آب‌گردان، بهای بلند برق و حذف برق ۵۰۰ کیلوولت و منظوری مشروط برق ۲۲۰ کیلو ولت از مسیر بامیان، تظاهرات کردند و این تصمیم دولت را محکوم کرده و آنرا تبعیض سیستماتیک علیه مناطق مرکزی خواندند.