- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

باز محمد مبارز اینطور تمرین می کند! +فلم

گزارشی از تمرینات بسیار سخت و طاغت فرسای قهرمان باز محمد مبارز را در فلم مشاهده کنید…