- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عکس/ مردی که به جای دست، پا و به جای پا، دست دارد!

مردی در گینه افریقا زنده گی میکند که بطور مادرزاد جای دست و پاهایش جا به جا می باشد!

افریقایی [1]