- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ویدیو/ ویرانه های عوامیه بعد از یورش سعودی ها

در این ویدیو شدت تخریب منازل مسکونی مردم و ویرانه های شهر عوامیه عربستان توسط نیروهای نظامی این کشور قابل مشاهده می باشد.