- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ویدیو/ اعدام افراد داعش به سبک خودشان

فرمانده ویژه ژنرال حفتر ۲۰ تن از افراد داعش را به سبک خودشان در لیبی اعدام کرد.