- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عکس/ کمک های نظامی اسراییل به تروریست ها

در این عکس تنها گوشه ای از کمک های نظامی رژیم صهیونیستی اسراییل را به تروریست ها در درعا سوریه مشاهده می کنید.

راکت های ۱۰۷ میلیمتری ساخت اسراییل در عکس قابل مشاهده است.

کمک نظامی اسراییل به تروریست ها [1]

کمک نظامی اسراییل به تروریست ها