- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عکس/ وقتی بن سلمان ولیعهد نبود…

این تصویر مربوط به سالهای قبل است که بن سلمان با شاهزاده های دیگر را در یک قاب نشان می دهد.

اخیرا در یک کشمکش و کودتای داخلی بن سلمان بسیاری از شاهزاده های قدرتمند سعودی را که در این تصویر دیده می شوند به ادعای مبارزه با فساد مالی دستگیر کرد.

بن سلمان [1]