- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عکس/ قومندان حبیب فرمانده اسیر فاجعه میرزا اولنگ توسط داعش

قومندان حبیب [1]

تصویر قومندان حبیب، یکی از فرماندهان محلی میرزاولنگ را که به اسارت گرفته شده بود توسط داعش نشر شد.

مردم محل می‌گویند که تروریست‌ها زمین‌های هزاره‌های میرزاولنگ را به قریه‌های اطراف فروخته‌اند.

به خاطر عدم امنیت ، وجود گروه های تروریستی مردم منطقه میرزا اولنگ تا کنون به میرزا اولنگ بازنگشته اند.

ازسرنوشت سی و پنج اسیر زن که توسط گروه تروریستی داعش و طالبان در منطقه میر زا اولنگ به اسارت گرفته شده بودند تا این لحظه خبری نشر نشده است، مسئولین حکومتی در صدد پنهان کردن اخبار اسارات زنان توسط گروه تروریستی هستند.