- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

یک زن یمنی کلیه خود را به فروش گذاشت + عکس

یک زن ۳۶ ساله یمنی برای سیر کردن شکم طفل های خردسال گرسنه خود در شهر تغز یمن، کلیه خود را برای فروش گذاشت.

حملات عربستان سعودی به کشور یمن باعث این شرایط شده است!

زن یمنی [1]

زن یمنی