- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تصاویر/ یمن ، فاجعه در سکوت

عربستان سعودی علاوه بر حمله بی رحمانه بر یمن از ورود کمک های غذایی و صحی نیز به این کشور جلوگیری می کند.

یمن فاجعه در سکوت (2)

یمن فاجعه در سکوت (3)

یمن فاجعه در سکوت (4)

یمن فاجعه در سکوت (5)

یمن فاجعه در سکوت (1)