- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پوستر/ تهدید داعش در فاصله چندماه تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

پوستر/ تهدید داعش در فاصله چندماه تا جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه