- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کاریکاتور/ کمک های حکومت به حکمتیار

کاریکاتوری که از آن معلوم است این کمک هایی که اخیراً حکومت به جناب حکمتیار تقدیم کرده در حقیقت در کجا مصرف خواهد شد!