- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کاریکاتور/ اسراییل مادر تروریزم است!

کاریکاتور اسراییل مادر تروریزم است…

اسراییل مادر تروریزم است [1]