- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کاریکاتور/ تغذیه داعش با دالرهای نفتی عربستان