خبرگزاری افغان تلکس
www.AfghanTelex.com

کاریکاتور/ امریکا‌ شریک جنایات‌ عربستان در یمن

کاریکاتور/ امریکا‌ شریک جنایات‌ عربستان در یمن