- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کاریکاتور/ افغانستان و عساکر امریکایی

مردم افغانستان دیگر امیدی برای استقلال و آزادی برایشان باقی نمانده است. امریکا و دیگر کشور های هم پیمان برای منافع کشور خود و غارت منابع طبیعی افغانستان در کشور ما حضور دارند و هیچ گاه فکر بیرون رفتن از کشور را ندارند…