- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پوستر/ پشت پرده آل سعود

پوستر پشت پرده آل سعود …

عربستان سعودی با حمایت های اسراییل و امریکا به برخی جنایت ها و جنگ (یمن) روی آورده است.