- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پوستر/ فتح قله های جنایت

امریکا [1]