- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پوستر/ ترمپ، دیکتاتور عصر جدید!

ترمپ [1]