- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پوستر/ بوداعش – بوداییان داعشی میانمار

پوستر بوداعش

بوداییان افراطی میانمار، در کشتار مردم مسلمان این کشور، جنایتکاران داعش را روسفید کردند…

در این روز ها کشتار مسلمانان میانمار بدست حکومت این کشور و بطور رسمی و توسط عساکر نظامی ، شدت گرفته است.

از شواهد پیداست جنایت ها بسیار ظالمانه تر از جنایت های تروریست های داعش می باشد.

از این رو لقب بوداعش را به این جنایتکاران نسبت داده اند …