- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وبا ، جنایت جدید عربستان در یمن + عکس

امریکا و عربستان در پشت پرده شیوع مریضی وبا در یمن قرار دارند و در حال نسل کشی در این کشور هستند.

وبا جنایت جدید عربستان یمن

وبا جنایت جدید عربستان یمن