- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

طرح/ کشتار بیولوژیکی در یمن

عربستان سعودی با محاصره و ممانعت از ورود مساعدت های صحی به یمن دست به کشتار بیولوژیکی زده و باعث قتل و کشته شدن ده ها طفل بی گناه در این کشور شده است.