- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کاریکاتور/ اسراییل، طفل خردسال، سازمان ملل

کاریکاتور اسراییل، طفل خردسال، سازمان ملل