- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پیرترین انسان روی زمین + تصاویر

یک باشنده چیلی به نام سیلنو ولانوویا را پیرترین انسان زنده روی زمین معرفی کرده که در سال 1896 متولد شده و 121 سال سن دارد.