- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نشستن پرندگان شاهزادۀ سعودی روی چوکی های طیاره!

طیاره

یک شاهزادۀ سعودی، در سفر به امریکا، 80 بلیت رفت و برگشت طیاره برای پرندگان خود گرفت.

 

کاربران شبکه های اجتماعی با نشر عکسی از پرنده های شکاری این شاهزادۀ سعودی در طیاره، این واقعه را ثبت و مستند کردند.

 

شاهین های شاهزادۀ سعودی، در جای جای چوکی های طیاره، مشاهده می شود.

 

وبگاه boardingarea با نشر این عکس تاکید کرد که مالکِ این شاهین ها یک شاهزادۀ سعودی است و قصد داشت در سفر به امریکا، شاهین های خود را همراه خود ببرد.