- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عکس/ شباهت عجیب گوش یک سگ به ترمپ

شباهت عجیب گوش یک سگ به ترمپ (1) [1]

اخیراً سگی را پیدا کرده اند که داخل گوش این حیوان شباهت زیادی به تصویر ترمپ، رییس جمهور امریکا دارد.

این تصویر بیش از ۱۳ هزار بار در تویتر بازنشر شده و ۳۲ هزار بار لایک شده است.

شباهت عجیب گوش یک سگ به ترمپ (2) [2]