- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عکس/ صورتحساب عجیب شفاخانه در امریکا

صورتحساب عجیب شفاخانه در امریکا [1]

۳۹.۳۵ دالر بابت اینکه نرس شفاخانه، نوزاد را بعد از ولادت آورده تا مادرش او را در آغوش بگیرد!