- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آزار جنسی دختر 18 سال پشت درخت های سرک خلوت + عکس

آزار جنسی [1]

یک مرد معتاد که با دیدن دختر 18 ساله‌ای در سَرَکی خلوت از خود بیخود شده و او را با تهدید در پشت درختان مورد آزار و اذیت قرار داده بود، به 13 سال زندان محکوم شد.

کاپیل دوگرا ی 35 ساله در روز حادثه در قریه ی داتچت انگلیس در جست و جوی فروشنده مواد، سرگردان بود که ناگهان دختر جوان را در حال مکالمه با تلیفون دید.

از آنجا که سَرَک خلوت بود و کسی در آن اطراف حضور نداشت، او با تهدید چاقو دختر جوان را مجبور به سکوت کرد و او را به پشت درختان برد.

نامزد او که آن سوی خط صدای فریاد و درخواست کمک دختر جوان را شنیده بود، بلافاصله پولیس را خبر کرد و دوگرا با رسیدن مأموران در صحنه جرم دستگیر شد.

محکمه او را علاوه بر 13 سال زندان به ثبت‌نام در لست مجرمان جنسی محکوم کرد.

آزار جنسی دختر 18 سال پشت درخت های سرک خلوت [2]

مرد معتاد