- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

یمن روز گذشته ۲۹ بار بمباردمان شد

حمله [1]

طیارات جنگی عربستانی طی ساعات گذشته، مناطق مختلف یمن [2] را ۲۹ بار بمباردمان کردند.

طیارات جنگی سعودی امریکایی طی 24 ساعت گذشته مناطق یمن [2] از صعده گرفته تا تعز و الحدیده و نجران را هدف تجاوزات هوایی خود قرار دادند و به گفته مقامات محلی یمن، 29 بار این مناطق را بمباردمان کردند.

منابع یمنی می گویند که عربستان [3] روز گذشته موتری را در منطقه الفرع منطقه کتاف ولایت صعده بمباردمان کردند و سه بار نیز منطقه البقع را هدف قرار دادند.

در همین راستا، یک منبع نظامی یمن [2] اعلام کرد که منطقه الغور در منطقه غمر هدف قرار گرفت و طیارات جنگی سعودی مناطق متفرقه منطقه سرحدی منبه را بمباردمان کردند.

طیارات جنگی امریکایی سعودی 13 بار نیز دو منطقه حرض و میدی ولایت حجه و پنج بار نیز شمال منطقه یختل در منطقه المخا ولایت تعز را هدف قرار دادند.

طیارات جنگی ارتش سعودی همچنین منطقه حریب القرامیش در مارب را هدف قرار دادند و به منطقه المدفون در منطقه نهم حمله کردند. طیارات جنگی سعودی طی 24 ساعت گذشته چندین راکت به منطقه الفازه در منطقه التحیتا ولایت الحدیده فَیْر کردند.

طیارات جنگی ارتش سعودی طی روز گذشته چهار بار به پایگاه الشرفه در نجران واقع در جنوب عربستان [3] حمله کردند.