افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : بین الملل -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 8 فوریه , 2012 لینک کوتاه خبر :

یك روزنامه دولتی چین: آمریكا تهدیدی برای جامعه جهانی است.

روزنامه ‘گلوبال تایمز’ در این تحلیل آورده كه اقدامات دولت آمریكا در خصوص تحریم های یك جانبه و مسدود كردن دارایی های دولت ایران از جمله تحریم بانك مركزی، تهدیدی برای دنیا محسوب می شود.

این روزنامه وابسته به ارگان حزب حاكم چین نوشت: البته این اولین بار نیست كه آمریكایی ها دارایی های دیگر كشورها در واشنگتن را بلوكه می كنند.

‘ آنها از سلطه خود بر سامانه های مالی جهان سوء استفاده می كنند و به هر بهانه ای كشورها را مورد تحریم قرار می دهند و قدرتی در جهان وجود ندارد كه جلوی این اقدامات نادرست و غیرسازنده را گرفته و بر آن نظارت داشته باشد.’

این روزنامه با اشاره به اینكه ایران اموال زیادی در آمریكا ندارد، تاكید كرد: اما وقتی واشنگتن دست به چنین كاری می زند برای پكن این سوال پیش می آید كه كدام روز نوبت چین و یا كشور دیگری خواهد رسید كه اموال و بانك ها و شركت هایش در آمریكا و بر اساس قانون آن كشور تحریم شود.

گلوبال تایمز ادامه می دهد : آمریكا خود دیگر كشورها را تهدید می خواند و دایم از دولت هایی كه دشمن هستند سخن می گوید، اما خود این كشور تهدید كمی برای جهان نیست.

این روزنامه پرشمارگان چاپ پكن با انتقاد از رفتارهای بدون كنترل و نظارت آمریكا نوشت : آنها هر جایی و به هر بهانه ای از این قدرت سوء استفاده می كنند. سلطه آمریكا بر سامانه های مالی و رسانه ها و ابزارهای سیاسی در جهان بدون محدودیت ادامه می یابد و این یك تهدید است.

این روزنامه افزود: دنیا دیگر در معرض تهدید چند كشور نیست بلكه برتری طلبی و سلطه جویی آمریكا در سایه نبود قدرتی كه آن را متوازن كند، جهان را به خطر انداخته است.

نشریه چینی در تحلیل خود آورده است : امروز این مساله بزرگ بوجود آمده كه هر كشوری كه با ایدئولوژی سیاسی آمریكا همراه نشود و تلاقی دیدگاه با واشنگتن داشته باشد اموال و دارایی هایش و همچنین مرزهای سیاسی اش به خطر می افتد .

گلوبال تایمز با تاكید بر تزلزل در درون ساختار حكومتی آمریكا نوشت: اقتدار آمریكا در حال شكسته شدن است و وضعیت نشان می دهد مسیری كه واشنگتن ادامه می دهد اشتباه است.

‘ آمریكا باید گذشته را آئینه راه آینده قرار داده و چشمان خود را به روی حقایق جهان باز كند.

ایرنا

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار