- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کاهش قیمت تیل، عربستان را بدهکار کرد!

[1]

سقوط قیمت تیل [2] منبع اصلی درآمد عربستان [3] سعودی منجر به تسریع روند توسل دولت این کشور به بازار بدهی در دو سال گذشته شده و این روند در سال جاری نیز تا حد زیادی ادامه یافته است.

به راپور سرویس ترجمه شفقنا به نقل از آژانس خبررسانی آناتولی، وزارت مالیه عربستان در آگوست گذشته اعلام کرد که بدهی عمومی دولت به ۳۴۱.۴ ملیارد ریال سعودی(۹۱ ملیارد دالر) رسیده است.

بدهی عربستان سعودی تا پایان سه ماهه اول امسال با جهش ۱۱۳.۴ ملیارد دالری همراه بوده و از زمان سقوط قیمت های تیل افزایش ۸۶۱ فیصدی را به ثبت رسانده است.

بدهی کنونی عربستان سعودی ۱۷.۷ فیصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد که در سال گذشته به ۲.۵ ترلیون ریال(۶۴۰ ملیارد دالر) رسید.

اما افزایش شدید بدهی ها در دو سال گذشته میزان تولید ناخالص داخلی این کشور را در پایینرتین سطح جهان نگه داشته است.

عربستان من‌حیث بزرگترین تولید کننده تیل خام اوپک تا حد زیادی در فراهم کردن درآمد مالی خود در نتیجه سقوط قیمت تیل خام دچار مشکل شده است.

سقوط قیمت تیل خام در جهان باعث شده است که عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) که متکی به فروش نففت خام من‌حیث منبع اصلی درآمد خود بودند، برای تهیه هزینه های فعلی خود به بازراهای بدهی متوسل شوند.