- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

واكنش تند احزاب اسلام‌گراي الجزاير به اظهارات نخست‌وزير اين كشور

[1]

احزاب اسلام‌گراي الجزاير ضمن انتقاد شديد از اظهارات اخير نخست‌وزير اين كشور كه از عدم موفقيت اين احزاب در انتخابات پارلماني آينده سخن گفته بود،، سخنان وي را توهين آميز خواندند.

“احمد اويحيي” چند روز پيش در سخناني گفته بود كه” تنها معجزه است كه مي‌تواند، احزاب اسلام‌گراي الجزاير را به پيروزي برساند.”

“عبد المجيد مناصره”، سخنگوي حزب تغيير ملي الجزاير با انتقاد از اين سخنان اويحيي تاكيد كرد كه ملت الجزاير در انتخابات آينده حماسه‌اي تازه خواهد آفريد.

وي در ادامه افزود: اويحيي در اين انديشه است كه اسلام‌گراها در الجزاير در قدرت نخواهند بود، ولي بداند كه اسلام‌گراها در انتخابات آينده در اكثريت خواهند بود و تمامي معادلات سياسي آنها را برهم خواهند زد.

سخنگوي حزب تغيير ملي الجزاير گفت: دولت تا زمانيكه احزاب اسلام‌گرا قصد خدمت و پايبندي به اصول ملي را دارند، بايد به ديدگاه‌هاي آنها احترام بگذارد و بيم و هراس‌ها نسبت به تقويت آنها را از خود دور كند .

از سوي ديگر “محمد حديبي”، از اعضاي برجسته حزب نهضت الجزاير نيز با ابراز نگراني از اظهارات اخير اويحيي تاكيد كرد كه طرح اينگونه مسائل بر روند اصلاحات در كشور تاثير بسيار منفي خواهد گذاشت.

“ميلود قادري”، دبير كل جنبش اصلاح ملي نيز گفت: اظهارات اويحيي به عنوان يك حركت سياسي عليه اسلامگراها تلقي شده و نخست‌وزير بايد در اين موضع‌گيري خود تجديد نظر كند تا شاهد انتخابات آزاد و شفاف در آينده باشيم.

اين سخنان اويحيي درحالي ايراد مي‌شود كه “عبدالعزيز بلخادم”، دبيركل جبهه آزاديبخش ملي (افلن) و مشاور ويژه رئيس جمهور الجزار نيز پيش از اين در سخناني گفته بود، احزاب اسلام‌گرا در انتخابات آينده مجلس تنها بين 35 تا 40 درصد از كرسي‌هاي مجلس را احراز خواهند كرد.

با نزديك شدن زمان انتخابات و اوج گيري رقابت‌هاي انتخابايت، رئيس جمهور الجزاير نيز كه بارها بر انجام اصلاحات سياسي در كشور و برگزاري انتخابات در زمان مقرر تاكيد كرده بود، در هفته‌هاي اخير رسما از سازمان همكاري‌هاي اسلامي خواست تا ناظران خود را براي نظارت بر روند انتخابات مجلس اين كشور اعزام كند.

احزاب، گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي الجزايري براي كسب 389 كرسي پارلمان در بهار سال‌جاري ميلادي با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.