- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نیوت گینگریچ به پیروزی در دو ایالت امریكا می اندیشد!

[1]

‘نیوت گینگریچ ‘رییس سابق مجلس نمایندگان آمریكا و یكی از نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات درون حزبی ،بعد از شكست در انتخابات معروف به سه شنبه بزرگ كه در 10 ایالت برگزار شد، اكنون تمام تلاش خود را برای پیروزی در ایالت های ‘می سی سی پی ،و ‘آلاباما ‘ به كار گرفته است.

 

شبكه خبری فاكس نیوز در گزارشی تحلیلی كه با حضور چند نفر از كارشناسان برگزار شد، به واكاوی موقعیت’نیوت گینگریچ ‘در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریكا پرداخت.

یكی از تحلیلگران در این نشست گفت: گینگریچ بعد از پیروزی در ایالت جرجیا ،انگیزه زیادی برای ادامه رقابت ها پیدا كرده به ویژه بعد از اینكه نتیجه انتخابات در سه شنبه بزرگ بین دو رقیب اش یعنی میت رامنی و ریك سنتروم تقسیم شد و هیچ كدام برنده قطعی در آن انتخابات نشدند.

رییس ستاد انتخابات گینگریچ اعلام كرد به دلیل اهمیت انتخابات دراین دو ایالت، گینگریچ سفر به ایالت كانزاس را به زمان دیگری موكول كرده است.

یك هفته قبل از برگزاری انتخابات سه شنبه بزرگ كه به صورت همزمان در 10 ایالت برگزار شد، برخی از اعضای ستاد انتخابات ریك سانتروم و نیوت گینگریچ از وی خواستند تا به نفع ریك سانتروم از رقابت ها كنار برود.

تحلیلگران معتقدند با توجه به پیروزی گینگریچ در زادگاهش ایالت جرجیا ،او باردیگر به ادامه رقابت ها امیدوار شده است.

انتخابات درون حزبی روز سیزدهم مارس در دو ایالت می سی سی پی و آلاباما برگزار می شود.

 

 

 

 

 

ایرنا