افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : بین الملل -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 16 مارس , 2012 لینک کوتاه خبر :

نویسنده انگلیسی: سیاست اشغال افغانستان كاملا شكست خورده است

 

 

یك فعال صلح و نویسنده انگلیسی معتقد است كه سیاست اشغال افغانستان كاملا شكست خورده است و نیروهای اشغالگر چاره ای ندارند جز اینكه هر چه زودتر و بدون قید و شرط از آن كشور خارج شوند.

‘جان ریس’ نویسنده كتابهایی چون ‘استكبار و مقاومت’ و ‘خواسته های مردم؛ تاریخچه كوتاهی بر انقلاب های عربی’ در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا، گفت: واقعیات موجود در عرصه افغانستان نشان می دهد كه كشورهای اشغالگر به رغم 10 سال حضور نظامی در افغانستان، جنگ را از دست داده و نتوانسته اند و به هیچ یك از وعده هایشان عمل كنند.

وی با اشاره به حمله هفته جاری یك نظامی آمریكایی به روستاییان افغان در استان قندهار و به خاك و خون كشیدن زنان و كودكان، پرسید: وقتی كشورهای غربی حتی نمی توانند نیروهای نظامی خودشان را در داخل افغانستان كنترل و مدیریت كنند، چگونه می توانند صلح و ثبات ادعایی را برای مردم آن كشور به ارمغان بیاورند؟

آقای ریس اظهارداشت: آمریكا و انگلیس با اینكه اعلام كرده اند تا پایان سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند ولی در جریان مذاكرات هفته جاری دیوید كامرون و باراك اوباما در واشنگتن، معلوم شد كه آنها قصد دارند زودتر از سال 2014 وظایف عملیاتی نیروهای خود را در خطوط مقدم افغانستان به نیروهای نظامی و امنیتی آن كشور واگذار كنند.

‘به نظر می رسد آمریكا و انگلیس قصد دارند از اواسط سال 2013 نیروهای رزمی خود را به داخل پایگاه هایشان در افغانستان برگردانند و دیگر در عملیات نظامی شركت نكنند.’

این فعال ضدجنگ گفت: علت اصلی اتخاذ این تصمیم علاوه بر فشار روحی و روانی وارده بر نظامیان خارجی، بالاگرفتن مخالفت های مردمی با حضور نیروهای اشغالگر در افغانستان است كه عمق و گستردگی نارضایتی مردم را نشان می دهد.

وی در عین حال تاكید كرد: ما خواستار این هستیم كه نیروهای نظامی خارجی بدون تاخیر و فورا خاك افغانستان را ترك كنند… به عنوان مثال بر اساس جدیدترین نظرسنجی انجام شده، حدود 73 درصد مردم انگلیس معتقدند كه پیروزی نظامیان خارجی در جنگ افغانستان ناممكن است و بیش از 55 درصد مردم نیز خواستار بازگرداندن فوری سربازان از افغانستان هستند.

این نویسنده انگلیسی اظهارداشت: مشخص است كه كشورهای اشغالگر این روزها بیش از هر زمان دیگری در افغانستان تحت فشار هستند و فعالان مدنی حامی صلح و مخالفان جنگ باید در این شرایط فشارهای خود را بر دولت های غربی افزایش دهند تا هرچه سریعتر به اشغال بی نتیجه افغانستان پایان دهند.

آقای ریس در پاسخ به سوالی درباره خارج كردن شبانه نظامی آمریكایی متهم به قتل 16 غیرنظامی از خاك افغانستان، گفت: این موضوع باردیگر نشان داد كه چگونه آمریكایی ها با بی احترامی و حقارت با كل مردم افغانستان برخورد می كنند. آنها با این كارشان حتی دولت حامد كرزی را كه تحت حمایت خودشان قرار دارد، خوار و حقیر كردند.

وی افزود: مردم و دولت افغانستان خواستار محاكمه علنی این نظامی در داخل افغانستان شده بودند ولی آمریكایی ها با انتقال شبانه وی به خارج از افغانستان نشان دادند كه هیچ احترامی برای مردم و دولت افغانستان و حاكمیت ملی آن كشور قائل نیستند.

یك نظامی آمریكایی در نخستین ساعات بامداد روز یكشنبه با حمله به خانه های روستاییان افغان در استان قندهار 16 نفر از آنان شامل 9 كودك و سه زن را به قتل رساند.

این حمله واكنش های گسترده ای را در داخل افغانستان و در سطح بین المللی به دنبال داشت و بسیاری از مردم و مقامات افغانستان خواستار محاكمه علنی وی در داخل آن كشور شده بودند، اما مقامات آمریكایی دو روز پیش وی را شبانه از افغانستان به كویت و سپس به آمریكا منتقل كردند.

 

 

 یك فعال صلح و نویسنده انگلیسی معتقد است كه سیاست اشغال افغانستان كاملا شكست خورده است و نیروهای اشغالگر چاره ای ندارند جز اینكه هر چه زودتر و بدون قید و شرط از آن كشور خارج شوند.

‘جان ریس’ نویسنده كتابهایی چون ‘استكبار و مقاومت’ و ‘خواسته های مردم؛ تاریخچه كوتاهی بر انقلاب های عربی’ در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا، گفت: واقعیات موجود در عرصه افغانستان نشان می دهد كه كشورهای اشغالگر به رغم 10 سال حضور نظامی در افغانستان، جنگ را از دست داده و نتوانسته اند و به هیچ یك از وعده هایشان عمل كنند.

وی با اشاره به حمله هفته جاری یك نظامی آمریكایی به روستاییان افغان در استان قندهار و به خاك و خون كشیدن زنان و كودكان، پرسید: وقتی كشورهای غربی حتی نمی توانند نیروهای نظامی خودشان را در داخل افغانستان كنترل و مدیریت كنند، چگونه می توانند صلح و ثبات ادعایی را برای مردم آن كشور به ارمغان بیاورند؟

آقای ریس اظهارداشت: آمریكا و انگلیس با اینكه اعلام كرده اند تا پایان سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند ولی در جریان مذاكرات هفته جاری دیوید كامرون و باراك اوباما در واشنگتن، معلوم شد كه آنها قصد دارند زودتر از سال 2014 وظایف عملیاتی نیروهای خود را در خطوط مقدم افغانستان به نیروهای نظامی و امنیتی آن كشور واگذار كنند.

‘به نظر می رسد آمریكا و انگلیس قصد دارند از اواسط سال 2013 نیروهای رزمی خود را به داخل پایگاه هایشان در افغانستان برگردانند و دیگر در عملیات نظامی شركت نكنند.’

این فعال ضدجنگ گفت: علت اصلی اتخاذ این تصمیم علاوه بر فشار روحی و روانی وارده بر نظامیان خارجی، بالاگرفتن مخالفت های مردمی با حضور نیروهای اشغالگر در افغانستان است كه عمق و گستردگی نارضایتی مردم را نشان می دهد.

وی در عین حال تاكید كرد: ما خواستار این هستیم كه نیروهای نظامی خارجی بدون تاخیر و فورا خاك افغانستان را ترك كنند… به عنوان مثال بر اساس جدیدترین نظرسنجی انجام شده، حدود 73 درصد مردم انگلیس معتقدند كه پیروزی نظامیان خارجی در جنگ افغانستان ناممكن است و بیش از 55 درصد مردم نیز خواستار بازگرداندن فوری سربازان از افغانستان هستند.

این نویسنده انگلیسی اظهارداشت: مشخص است كه كشورهای اشغالگر این روزها بیش از هر زمان دیگری در افغانستان تحت فشار هستند و فعالان مدنی حامی صلح و مخالفان جنگ باید در این شرایط فشارهای خود را بر دولت های غربی افزایش دهند تا هرچه سریعتر به اشغال بی نتیجه افغانستان پایان دهند.

آقای ریس در پاسخ به سوالی درباره خارج كردن شبانه نظامی آمریكایی متهم به قتل 16 غیرنظامی از خاك افغانستان، گفت: این موضوع باردیگر نشان داد كه چگونه آمریكایی ها با بی احترامی و حقارت با كل مردم افغانستان برخورد می كنند. آنها با این كارشان حتی دولت حامد كرزی را كه تحت حمایت خودشان قرار دارد، خوار و حقیر كردند.

وی افزود: مردم و دولت افغانستان خواستار محاكمه علنی این نظامی در داخل افغانستان شده بودند ولی آمریكایی ها با انتقال شبانه وی به خارج از افغانستان نشان دادند كه هیچ احترامی برای مردم و دولت افغانستان و حاكمیت ملی آن كشور قائل نیستند.

یك نظامی آمریكایی در نخستین ساعات بامداد روز یكشنبه با حمله به خانه های روستاییان افغان در استان قندهار 16 نفر از آنان شامل 9 كودك و سه زن را به قتل رساند.

این حمله واكنش های گسترده ای را در داخل افغانستان و در سطح بین المللی به دنبال داشت و بسیاری از مردم و مقامات افغانستان خواستار محاكمه علنی وی در داخل آن كشور شده بودند، اما مقامات آمریكایی دو روز پیش وی را شبانه از افغانستان به كویت و سپس به آمریكا منتقل كردند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار