- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نخست وزیر الجزایری: خانواده قذافی تا هرزمانی كه بخواهند در الجزایر می مانند!

[1]

ه نقل از روزنامه ‘قورینا الجدیده’ چاپ روز یكشنبه لیبی ، نخست وزیر الجزایر در گفت وگو با روزنامه لوموند فرانسه اعلام كردخانواده معمر قذافی دیكتاتور سابق لیبی تا هر وقت كه بخواهند می توانند در الجزایر بمانند.

اویحیی اظهارداشت كه خانواده قذافی از نظر ما شهروندان لیبیایی هستند