- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

معلمی که متعلمان دختر را می فروخت! +عکس

معلم متعلم [1]

یک معلم امریکایی 34 ساله که متعلمان دختر را می فروخت سرانجام به دام پولیس افتاد.
متهم که الان سیگراوس نام دارد به دنبال تماس تلیفونی دختری 17 ساله توسط پولیس شهر ساکرامنتوی امریکا شناسایی و دستگیر شد. قربانی ماجرا در تماس تلیفونی با سرمأمور منطقه اعلام کرده بود پشت حویلی خانه ای محبوس شده و نیاز عاجل به کمک دارد.

به دنبال این تماس، تیمی ازمأموران راهی محل مورد نظرشده و دختر را نجات دادند. به دنبال اظهارات وی، بلافاصله مربی ورزش لیسه شناسایی و دستگیرشد. او در استنطاق های مقدماتی به اغفال و فروش دختران به مردان هوسران اعتراف کرده است، اما هنوز جزییات بیشتر دوسیه افشا نشده است.

الان سیگراوس [2]