- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

معاون رییس جمهور چین از سیاست های آمریكا انتقاد كرد!

[1]

‘ شی جین پینگ ‘ در مقاله ای كه روز دوشنبه در مطبوعات چاپ پكن انتشار یافت، نوشت: بسیاری از كشورها نگران شرایط فعلی و حضور فزاینده نظامی آمریكا در منطقه هستند.

وی تصریح كرد: امروز كشورهای آسیایی روابط نزدیكی با یكدیگر در زمینه های مختلف دارند.

به باور معاون رییس جمهوری خلق چین ، این كشورها خواستار صلح هستند در صورتی كه حضور نظامی آمریكا در منطقه با این هدف مغایرت دارد و آن چیزی نیست كه كشورهای آسیایی انتظار دارند.

‘ شی ‘ كه سال 2013 احتمالا قدرت را در چین در دست می گیرد ، از منتقدان سیاست های نظامی و اقتصادی آمریكاست.

وی سفر رسمی خود به آمریكا را امروز آغاز كرد و روز جمعه آینده از واشنگتن به ایرلند و تركیه می رود.

 

 

 

ایرنا