- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

كاركنان دو فرودگاه بین المللی ایتالیا اعتصاب كردند

[1]

 

 

اعتصاب كاركنان فرودگاه های بین المللی’مالپنسا’ و ‘لیناته’ شهر میلان در شمال ایتالیا، باعث اختلال و تاخیر پروازها و سرگردانی شمار زیادی مسافر داخلی و خارجی شد.

كاركنان فرودگاه های ‘مالپنسا’ و ‘لیناته’ امروز سه شنبه به دنبال فراخوان اتحادیه های كاری علیه طرح شهرداری برای فروش سهام ‘Sea’ شركتی كه این دو فرودگاه را كنترل می كند، دست به یك اعتصاب چهار ساعته زدند.

اعتصاب كاركنان دو فرودگاه بین المللی شمال ایتالیا از ساعت 11 به وقت محلی آغاز و تا 15 ادامه داشت.

كاركنان معترض فرودگاه لیناته كه شمار انها 500 نفر گزارش شد همزمان با اعتصاب به مدت نیم ساعت خیابان ورودی فرودگاه را مسدود كردند. كاركنان فرودگاه مالپنسا نیز ورودی ترمینال شماره یك را مسدود كردند.

فرودگاه مالپنسا در میلان در سال 2011 میلادی با جابجایی 19 میلیون مسافر پس از رم دومین فرودگاه از نظر تردد مسافران و نخستین از نظر حمل بار با بیش از 450 هزار تن بار، شناخته شد.

در این فرودگاه سالانه حدود 195 هزار فرود و پرواز هواپیما ثبت می شود.

در فرودگاه لیناته نیز سالانه بیش از 8 میلیون مسافر با بیش از 121 هزار پرواز جابجا می شوند.