- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

قرآن به عنوان درس انتخابی در مدارس تركیه تدریس خواهد شد.

[1]

طرح تغییر نظام آموزشی تركیه كه از آن به عنوان طرح 4+4+4 یاد می شود ، جمعه شب بعد از بحث و جدلهای فراوان و درگیری فیزیكی نمایندگان مخالف و موافق به تصویب مجلس ملی تركیه رسید.

در راستای طرح یاد شده سیستم آموزشی تركیه كه در حال حاضر به هشت سال تحصیلات اجباری و دبیرستانی جدا شده است به سه دوره چهار ساله تقسیم شد.

در نظام جدید آموزشی تركیه ، تحصیلات اجباری در تركیه همچنان هشت سال است ، ولی دانش آموزان از سال پنجم به بعد امكان تحصیل در مدارس فنی و مدارس علوم دینی را دارا خواهند بود.

طبق یك ماده قانونی كه در طرح یاد شده گنجانده شده است، قرآن كریم و زندگی پیامبر اكرم (ص ) از سال پنجم به بعد به عنوان درس انتخابی می تواند از سوی دانش آموزان انتخاب شود.

طرح یاد شده از سال آینده تحصیلی به مورد اجرا درخواهد آمد و با اجرای این طرح بخش راهنمایی مدارس علوم دینی موسوم به’ امام خطیب ‘كه در روند موسوم به 28 فوریه در تركیه (كودتای سفید) تعطیل شده بود مجددا بازگشایی خواهد شد.

در روند 28 فوریه دولت قانونی ‘ نجم الدین اربكان’ نخست وزیر اسلامگرای تركیه در اواخر دهه 1990 میلادی با فشارهای نظامیان و لائیك های تندرو تركیه سقوط و حزب ‘ رفاه’ تعطیل شد.

در جریان روند یاد شده اسلامگرایان تركیه به انحای مختلف مورد ایذا و اذیت قرار گرفتند و راه تحصیل دانشجویان محجبه در دانشگاهها مسدود شد.

‘رجب طیب اردوغان’ نخست وزیر تركیه بعد از تصویب طرح تغییر نظام آموزشی تركیه ضمن تشكر از نمایندگان حزب حاكم ‘ عدالت و توسعه’ كه با آرای خود این طرح را تصویب كردند ،گفت: آخرین ردپای روند 28 فوریه نیز با تصویب این طرح پاك شد و این طرح نمایانگر رشد دمكراسی در تركیه است.

مجلس ملی تركیه در جریان بررسی طرح یاد شده شاهد درگیریهای لفظی و فیزیكی نمایندگان حزب عدالت و توسعه و جمهوریخواه خلق بود.

بین نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق كه مخالف تصویب طرح تغییر نظام آموزشی تركیه بودند و نمایندگان حزب حاكم ‘ عدالت و توسعه’ در مجلس تركیه درگیریهای لفظی و حتی فیزیكی ایجاد شد.

افزون بر آن مخالفان تصویب طرح یاد شده از سه روز قبل تظاهراتهای گسترده ای در آنكارا ترتیب دادند و روز گذشته دانشجویان دانشگاه خاورمیانه كه قصد حركت به سوی مركز حزب ‘ عدالت و توسعه’ برای اعتراض به طرح یاد شده را داشتند با پلیس درگیر شدند.

 

 

 

 

 

 

ایرنا