- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عکس العمل سازمان های حقوقی نسبت به حکم اعدام بحرینی ها

بحرینی

تأیید حکم اعدام سه فعال بحرینی به نامهای عباس السمیع، سامی مشیمع و علی السنکیس ، اعتراض چهار سازمان حقوقی را برانگیخت.

 

سازمان امریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، انستیتو حقوق و دموکراسی بحرین، مرکز حقوق بشر بحرین و مرکز اروپایی دموکراسی و حقوق بشر از حکومت بحرین خواستند این افراد را به دلیل محاکمه تحت شرایط ظالمانه و همچنین با توجه به اینکه زیر شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است، آزاد کند.

به نقا از سایت مرآة بحرین، این سازمان ها خواستار بازگرداندن تمام بحرینی هایی شدند که که از آنها سلب تابعیت شده است مخصوصا که حکومت بحرین از محاکمه عادلانه آنها طفره رفته است.

حسین عبد الله، مدیر اجرایی سازمان امریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر تصریح کرد که تمام شواهد حکایت از آن دارند که بحرین هنوز هم به حرکت خود در مسیر نقض حقوق قضایی افراد ادامه می دهد و صدور چنین حکمی ضد قربانیان شکنجه و گرفتن اعتراف از آنها به زور شکنجه، گویاترین شاهد بر این مدعاست.

وی افزود: این نوع برخوردهای قضایی باید در سطح بین الملل به شدت محکوم شوند. همچنین تا زمانی که بحرین پابندی خود به انجام اصلاحات در زمینه حقوق بشر را اثبات نکرده فروش اسلحه از سوی امریکا به دولت این کشور باید ممنوع شود.

از سوی دیگر سید احمد الوداعی، فعال حقوقی بحرینی تأیید حکم اعدام این سه باشنده را تمسخر عدالت نامیده و از متحدان بحرین خواست اقدام دولت این کشور در نقض صریح و علنی حق را محکوم کند.