- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

راه کار ولیعهد ابوظبی برای استحکام مواضع شورای همکاری خلیج فارس!

شورای همکاری خلیج فارس

ولیعهد ابو ظبی ضمن محکوم کردن سیاست های قطر، عمان و کویت خواستار اعمال سیاست های سخت گیرانه عربستان علیه این کشورها شد.

روزنامه اماراتی الاتحاد در خبری عنوان کرد که محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و معین لوی درستیز قوای مسلح امارات متحده عربی عملکرد شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر بخصوص به رهبری ملک سلمان را مورد تحسین قرار داده است.

بن زاید در ادامه بیان کرده که بعضی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سیاست دوگانه ای را در پیش گرفته اند وکشور قطر عنوان بارز این نوع سیاست است و دو کشور عمان و کویت در بعضی از مواضع این چنین سیاسیت هایی را در پیش گرفته اند.

ولیعهد ابو ظبی ضمن محکوم کردن چنین سیاست هایی از پادشاه عربستان خواسته است برای از بین بردن چنین سیاست هایی، مواضع سختی (همانند آنچه که علیه قطر اتخاذ شده) در خصوص بعضی از کشورهای عضو اتخاذ کند تا شورای همکاری با استحکام بیشتری به کار خود ادامه دهد.

alettehad