- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دولت هلند در آستانه سقوط !

[1]

شبكه تلویزیونی NOS هلند در گزارشی اعلام كرد:فشار ناشی از درخواست اتحادیه اروپا برای اجرای سیاست های اقتصادی ریاضتی،دولت این كشور را در آستانه سقوط قرار داده است.

براساس طرح اقتصادی اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران مالی و كنترل كسری بودجه از سوی كشورهای عضو این اتحادیه،دولت هلند موظف شده تا سال 2013 كسری بودجه خود را به حدود 3درصد تولید ناخالص ملی این كشور كاهش دهد.

براساس اعلام این شبكه تلویزیونی،مذاكرات شب گذشته اعضای هیات دولت برای تحقق این خواسته ناكام مانده و ادامه مذاكرات به امروز موكول شده است.

براساس اعلام تلویزیون هلند؛’ گرت ویلدرس’ رییس حزب آزادی این كشور كه از جمله مقامات شركت كننده در مذاكرات دولتی است،تهدید كرد كه اگر یك رفراندوم درمورد ماندن یا خروج این كشور از واحد پولی یورو برگزار نشود،مذاكرات را ادامه نخواهد كرد.

این درحالی است كه احزاب حاكم در دولت ائتلافی،پیشتر درمورد اجرای یك بسته كاهش هزینه ای در بودجه سالیانه كشور كه بالغ بر 9 میلیارد یورور را شامل می شد، به توافق دست یافته بودند.

براساس این گزارش ادامه فعالیت قانونی دولت هلند منوط به این است كه حزب آزادی به تصمیم كاهش هزینه ها تن داده و آن را بپذیرد؛ درصورت مخالفت این حزب با این تصمیم، دولت ائتلافی هلند سقوط خواهد كرد.

گروه مخالفان دولت هلند نیز با توجه به این شرایط بحث برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در این كشور و بدنبال آن تغییر دولت را مطرح كرده اند.

 

 

 

 

 

 

ایرنا