- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دانشجویان فلسطینی بسوی سفیر انگلیس کفش پرتاب کردند!

شبکه های عرب زبان اعلام کردند: دانشجویان فلسطینی دانشگاه برزیت بسوی سفیر انگلیس در فلسطین اشغالی، کفش پرتاب کردند.
به گزارش المیادین، دانشجویان پوهنتون برزیت در رام الله با پرتاب کفش بسوی سفیر انگلیس در فلسطین اشغالی، او را وادار به خروج از این پوهنتون کردند.
این در حالی است که طی چند روز اخیر اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان افزایش یافته است…