- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تورم در هند طی ماه آپریل افزایش یافت

[1]

 

تورم در هند ماه آپريل به طور غيرمنتظره اي به هفت درصد افزايش يافته است.

به گزارش خبرگزاری رويترز، اعلام اين خبر موجب کاهش اميدواريها درباره افزايش نرخ بهره در اين کشور با هدف تقويت اقتصاد ناپايدار اين کشور شده است، چنانچه شاخص بهاي عمده فروشي که شاخصي مهم براي پيش بيني رشد اقتصادي هند به شمار مي رود در ماه آوريل به7.23 درصد رسيده است که در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته افزايش نشان مي دهد.

در حالي نرخ تورم هند در ماه آپريل هفت درصد اعلام شده است که پيش از اين افزايش نرخ تورم اين کشور 6.7درصد پيش بيني شده بود.

افزايش نرخ تورم در هند احتمالا موجب خواهد شد بانک مرکزي روند کاهش نرخ بهره در اين کشور را کندتر کند، اين درحالي است که براساس آماري که هفته گذشته منتشر شد توليد صنعتي درهند در ماه مارس 3.5 درصد کاهش يافته است.

اين کاهش در توليد صنعتي هند موجب شده است کاهش نرخ بهره که از جمله گزينه هاي اصلي تحريک رشد اقتصادي هند مد نظر کارشناسان و مسئولان اين کشور قرار گيرد، با موانعي جديد روبرو شود.

با اين حال بسياري از اقتصاد دانان غير دولتي پيش بيني رشد اقتصادي هند را بين شش تا هفت درصد اعلام کرده اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کاهش رشد اقتصادي هند درحالي روي مي دهد که اين کشور اخيرا شاهد موج رسوايي هاي اقتصادي بوده است و فشار مضاعفي از سوي بازارهاي مالي براي مهار هزينه هاي عمومي و نيز کسري فزاينده بودجه اين کشور تحمل مي کند.